Om Oss

Svensk Beteendemedicinsk Förening SBF bildades 1986 och har till syfte att verka för en bättre förståelse av sambanden mellan faktorer som rör beteende, vård och hälsa i forskning, undervisning och praktisk verksamhet.

SBF är därför en tvärvetenskaplig förening som bl a inkluderar områden som medicin, psykologi, socialt arbete, sociologi och vårdvetenskap.

SBF har idag ca 150 medlemmar varav ungefär en tredjedel är verksamma inom medicin, en tredjedel inom beteendevetenskap och en tredjedel ”övriga” (socionomer, sjukgymnaster osv).

SBF ordnar varje år ett vetenskapligt möte som fokuserar på ett tema inom beteendemedicin.

SBF försöker skapa och upprätthålla ett fungerande beteendemedicinskt nätverk. Detta sker genom medlemsbrev, seminarier, personliga kontakter och medlemskap i internationella beteendemedicinska nätverk.

SBF ingår som en del i en internationell beteendemedicinsk förening, International Society of Behavioral Medicine (ISBM). ISBM ger ut en av de ledande vetenskapliga tidskrifterna inom området, International Journal of Behavioral Medicine (IJBM). Vartannat år anordnar ISBM en internationell beteendemedicinsk kongress, International Society of Behavioral Medicine.

SBF har haft en framträdande roll inom ISBM. Den första internationella kongressen i beteendemedicin ägde rum 1990, i Sverige (Uppsala). Professor Kristina Orth-Gomér var då SBFs ordförande och ISBMs vice ordförande. Ledamöterna i SBFs styrelse har varit och är aktiva inom den internationella föreningen: Gunilla Burell var ISBMs ordförande mellan2002-2004. Ulf Lundberg har under många år varit huruvdredaktör för IJBM.

STADGAR för Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

 Svensk Beteendemedicinsk Förening – informationsfolder

 

SBF ingår sedan mars 2012 i Nordic Network of Behavioral Medicine

Kommentera